he-shi Exfoliating Body Wash - €5.25 50ml - 3 for 2! - €10.50

he-shi Exfoliating Body Wash - €5.25 50ml - 3 for 2! - €10.50

10.50
he-shi Exfoliating Gloves (1 pair) - €5.25 - 3 for 2 - €10.50

he-shi Exfoliating Gloves (1 pair) - €5.25 - 3 for 2 - €10.50

10.50
he-shi Express Liquid Tan - 150ml - €26.25 - 3 for 2 - €52.50

he-shi Express Liquid Tan - 150ml - €26.25 - 3 for 2 - €52.50

52.50
he-shi Express Liquid Tan - 300ml - €48 - 3 for 2 - €96

he-shi Express Liquid Tan - 300ml - €48 - 3 for 2 - €96

96.00
he-shi Rapid 1 Hour Tan - 150ml - €29.50 - 3 for 2 - €59

he-shi Rapid 1 Hour Tan - 150ml - €29.50 - 3 for 2 - €59

59.00
he-shi Face & Body Tanning Gel - 150ml - €23 - 3 for 2 - €46

he-shi Face & Body Tanning Gel - 150ml - €23 - 3 for 2 - €46

46.00
he-shi Gold/Dark Fomaing Mousse - 150ml - €32.50 - 3 for 2 - €65

he-shi Gold/Dark Fomaing Mousse - 150ml - €32.50 - 3 for 2 - €65

65.00
he-shi Body Sculpting Gradual Tan - 150ml - €23 - 3 for 2 - €46

he-shi Body Sculpting Gradual Tan - 150ml - €23 - 3 for 2 - €46

46.00
he-shi Overnight Ageless Tanning Balm - 50ml - €28 - 3 for 2 - €56

he-shi Overnight Ageless Tanning Balm - 50ml - €28 - 3 for 2 - €56

56.00
he-shi Day to Day Gradual Tan - 200ml - €19.50 - 3 for 2 - €39

he-shi Day to Day Gradual Tan - 200ml - €19.50 - 3 for 2 - €39

39.00
he-shi One Day Tan - 150ml - €19.50 - 3 for 2 - €39

he-shi One Day Tan - 150ml - €19.50 - 3 for 2 - €39

39.00
he-shi Fusion Multi Bronze - 10g - €22 - 3 for 2 - €44

he-shi Fusion Multi Bronze - 10g - €22 - 3 for 2 - €44

44.00
he-shi Luxury Velvet Tanning Mitt - (1 Double Sided Glove) - €7.50 - 3 for 2 - €15

he-shi Luxury Velvet Tanning Mitt - (1 Double Sided Glove) - €7.50 - 3 for 2 - €15

15.00
he-shi Tanning Mitt (One Sided Mitt) - €6 - 3 for 2 - €12

he-shi Tanning Mitt (One Sided Mitt) - €6 - 3 for 2 - €12

6.00