he-shi Exfoliating Body Wash - €5.25 50ml

he-shi Exfoliating Body Wash - €5.25 50ml

5.25
he-shi Exfoliating Gloves (1 pair) - €5.25

he-shi Exfoliating Gloves (1 pair) - €5.25

5.25
he-shi Express Liquid Tan - 150ml - €26.25

he-shi Express Liquid Tan - 150ml - €26.25

26.25
he-shi Express Liquid Tan - 300ml - €48

he-shi Express Liquid Tan - 300ml - €48

48.00
he-shi Rapid 1 Hour Tan - 150ml - €29.50

he-shi Rapid 1 Hour Tan - 150ml - €29.50

29.50
he-shi Face & Body Tanning Gel - 150ml - €23

he-shi Face & Body Tanning Gel - 150ml - €23

23.00
he-shi Gold/Dark Fomaing Mousse - 150ml - €32.50

he-shi Gold/Dark Fomaing Mousse - 150ml - €32.50

32.50
he-shi Body Sculpting Gradual Tan - 150ml - €23

he-shi Body Sculpting Gradual Tan - 150ml - €23

23.00
he-shi Overnight Ageless Tanning Balm - 50ml - €28

he-shi Overnight Ageless Tanning Balm - 50ml - €28

28.00
he-shi Day to Day Gradual Tan - 200ml - €19.50

he-shi Day to Day Gradual Tan - 200ml - €19.50

19.50
he-shi One Day Tan - 150ml - €19.50

he-shi One Day Tan - 150ml - €19.50

19.50
he-shi Fusion Multi Bronze - 10g - €22

he-shi Fusion Multi Bronze - 10g - €22

22.00
he-shi Luxury Velvet Tanning Mitt - (1 Double Sided Glove) - €7.50

he-shi Luxury Velvet Tanning Mitt - (1 Double Sided Glove) - €7.50

7.50
he-shi Tanning Mitt (One Sided Mitt) - €6

he-shi Tanning Mitt (One Sided Mitt) - €6

6.00